Pozyskujemy dotacje i inne fundusze unijne

Wybierz swoją drogę inwestycji, nam pozostaw kierowanie, a dowieziemy Cię do celu

  1. Zidentyfikujemy potrzeby przedsiębiorstwa
  2. Określimy racjonalny cel inwestycji
  3. Przedstawimy możliwe źródła finansowania wraz z wytycznymi dla wnioskodawców
  4. Sporządzimy pełny zakres wymaganej dokumentacji formalnej
  5. Opracujemy gotowy komplet dokumentacji projektowej

Wspieramy firmy w ramach:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Funduszy norweskich i EOG

WSPIERAMY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Wsparcie dotacyjne
Wsparcie doradcze
Wsparcie szkoleniowe